Znajdujesz się na: www.sallambier / aktualności / akcja charytatywna - edycja II
AkcjA charytatywna salonu "Sallambier"
    Wiosenne promienie słońca budzą w nas refleksje i napawają chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

    II akcja charytatywna organizowane są przez nasz salon. Całkowity dochód zebrany podczas akcji przekazywany jest na rzecz chorych dzieci z oddziału psychiatrii dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.
Akcja 11-12 maj 2011 r.
Informacje na temat II akcji charytatywnej przeprowadzanej przez Ekskluzywny Salon Fryzur "Sallambier".
Podziękowania od kierownictwa, personelu oraz pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.
Art. Echo-dnia
Artykuły z gazety Kielckiej Echo-Dnia dotyczące akcji charytatywnej.
Copyright © 2011-2012 Ekskluzywny Salon Fryzur Sallambier